kreis


Rolf Kaßner

Kundenberatung & Support, Konzeptentwicklung, Editing, Qualitätsmanagement, GIS-Lösungen

+49 - (0)221 - 170 23 49

kassner@polywebster.de


Stefan Keidel


Template- und Anwendungsentwicklung, Datenbankanwendungen, Administration, Support

+49 - (0)177 - 62 33 930

keidel@polywebster.de

kreis

kreis


Alexander Christmann


Framework-, Anwendungs- und Konzeptentwicklung, GIS- und 3D-Anwendungen

+49 - (0)221 - 170 23 49

christmann@polywebster.de